Hirdetés

2008. január 14., hétfő

ENFP

ENFP

Az ENFP típus számára semmi sem történik, aminek nincs valamiféle jelentősége, és valamilyen rejtélyes érzékkel rendelkezik mások motiválására. Ettől olyan képességük van, hogy az életet valamiféle izgalmas drámának lássák, mind a jó, mind a rossz lehetőségeivel. Az ENFP típus az autentikusságra (hitelességre) törekszik még akkor is, ha spontán cselekszik. Ezt a törekvést rendszerint szavak nélkül továbbítja mások felé, akik ezt vonzónak találják. Az ENFP típus a mély érzelmi élményeket létfontosságúnak tartja: amikor azonban átéli ezeket, akkor nyugtalanná teszi, hogy közben önmaga egy részétől el kell szakadnia. Azért küszködik, hogy önmagának megfeleljen, önmagát adja és mindig fél attól, hogy elveszti a kontaktust a saját valódi érzéseivel.

Az ENFP típus folyamatosan kutatja külső környezetét, és nem kerüli el a figyelmét semmi, ami eltér a megszokottól. Pontos és mélyreható megfigyelő és képes koncentrálni egy másik egyénre, miközben tudatában van annak, mi megy végbe körülötte. Figyelme sosem passzív vagy alkalmi, sosem kalandozik el, hanem mindig irányított. Miközben az ENFP ragyogóan jó felfogású, komoly hibákat követhet el az ítéleteiben, ami kellemetlen közérzetet okoz neki. Ezek a hibák abból származnak, hogy olyan tényekre összpontosít, amelyek a véleményét erősítik meg. Lehet, hogy tökéletesen helyesek az észlelések, amelyeket tesz, ugyanakkor teljesen hibásak az ebből származó következtetések. Állandó feszültségben él túlérzékenysége miatt. Mivel ő maga rendelkezik ezzel a képességgel, azt hiszi, hogy ez így igaz másokra is. Gyorsan megunhatja mind a helyzeteket, mind az embereket és ellenállást tanúsíthat az élmények ismétlődésével szemben. Élvezi valami megteremtésének folyamatát - akár gondolatok, akár tárgyszerű létesítmény - de nem annyira érdekelt a végigkövetésben. Jellegzetesen lelkes és ez ragályos. Az embereket az ENFP megfogja és “begerjeszti”. De ezt a típust lázas függetlenség jellemzi, elutasítanak minden alárendeltséget.

Az ENFP jellegzetesen optimista, és meg van lepve, ha az emberek vagy események nem úgy alakulnak, ahogy előre látta. Gyakran a sors és az emberi természet veleszületett jóságába vetett bizalma önbeteljesítő prófécia. Az ENFP előtt a pályaválasztás figyelemre méltóan széles lehetőségei állnak és nagy számú területen érhet el sikert. Mint dolgozó ember, lelkes, vidám, tehetséges, képzelőerővel rendelkezik, és szinte mindent meg tud csinálni, ami érdekli. Képes megoldani a legtöbb problémát, különösen azokat, amelyek emberekkel kapcsolatosak. Kollégáival elbájoló és könnyen kezelhető, mások is élvezik jelenlétét. Az ENFP kiemelkedő sikerrel tudja összehozni az embereket, jó az ülések és konferenciák kezdeményezésében, noha tehetsége nem ér odáig, hogy ezeknek az eseményeknek az operatív részleteiről is gondoskodjék. Élvezi a dolgok megvalósítását, új utak feltalálását és tervei rendszerint “üggyé” válnak. Nagy képzelőerővel rendelkezik, de nehéz lehet számára a mások által elindított gondolatok vagy tervek elsajátítása. Ahhoz, hogy az ENFP típus energiáját és érdeklődését kölcsönözze ilyen gondolatnak vagy tervnek, saját gondolatává vagy tervévé kell tennie azt. Mihelyt akár emberek akár eljárások rutinjellegűvé válnak, az ENFP hajlamos elveszíteni az irántuk tanúsított érdeklődését: az, ami lehet, mindig izgalmasabb, mint az, ami már van.

Az ENFP-ből kitűnő kereskedő, hirdetési szakember, politikus, forgatókönyv- vagy színdarabíró válik, és általában véve az előadó művészetek köre vonzza, különösen a karakter-színjátszás. Az emberek közötti munka alapvetően fontos az ENFP-nek, akinek szüksége van az interakcióra másokkal. Az ENFP típus nehéznek találhatja, hogy munkáját valamely intézmény korlátai között végezze, különösen, hogy rendszabályokat, rendelkezéseket és standard működési eljárásokat kövessen. Az intézményesített eljárások és politikák számára olyan célok lehetnek, amelyek küzdelemre késztetik, és amelyeket akár meghajlásra is késztethet. Kollégái és feljebbvalói néha azon veszik észre magukat, hogy alkalmazkodniuk kell, és menteni, amit lehet.

A mindennapi munkában és kapcsolatban a változatosság felel meg leginkább az ENFP tehetségének, mivel ez a típus tágas teret igényel, hogy kifejthesse és gyakorolhassa alkalmazkodó tehetségét.

Társként az ENFP típus többnyire elbájoló, kedves, gyengéd, szimpatikus és nonkonformista lesz. Nem valószínű, hogy érdeklődik a napi létfenntartás kevéssé gondolatébresztő rutinja iránt, és mindenkor új kivezető utakat keres elképzelései számára. Szülőként az ENFP odaadó, bár némiképp kiszámíthatatlan. Egyensúlyoz a szükségben megmentő barát és merev tekintélyelvű személy szerepei között. Ha nem képes arra, hogy indulatból eredő kijelentéseit keresztülerőszakolja, akkor a társára hagyja a döntést. Az ENFP típusú egyén társa elragadó meglepetésekre számíthat: az igénytelenség időszakaival tarkított extravagáns nagylelkűségre. Az ENFP típusú társ önálló pénzügyi akciói rendszerint nem találkoznak kellő megértéssel, és előfordulhat, hogy a nemtetszést kifejező félnek kell visszavinnie a másik által vásárolt tárgyakat. Az ENFP típus rendszerint az, aki a konfliktusmentes otthon kezelője, lakása különleges luxus-dolgokat tartalmazhat, ugyanakkor szükséges dolgok hiányoznak. Nem mindig érzik magukat érdekeltnek abban, hogy a jövő számára takarékoskodjanak, és amikor olyan dolgokat kellene megfontolni, mint pl. az életbiztosítás, takarékbetét, sőt, akár a készpénz a társuk és gyermekeik számára, előfordul, hogy nemtörődömnek bizonyulnak.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten