Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Fejlődéslélektan - ANNA FREUD: ANALITIKUS FEJLŐDÉSLÉLEKTAN

ANNA FREUD:

ANALITIKUS FEJLŐDÉSLÉLEKTAN

Normalitás: normális fejlődésfolyamat

Sigmund Freud rekonstruálta a gyermekek fejlődését a felnőttkori fejlődésből

Anna Freud: gyermekekkel foglalkozott, fontos a normalitás

Gyermek és felnőtt közötti legfontosabb különbségek:

1. én-központúság: . mindent magukra vonatkoztatnak

. pl. anya megbetegszik, kórházba kerül ® azt hiszi azért történt, mert ő rossz volt, ezért ment el anya; halálakor kétségbe is eshet, többé nem jön vissza ő miatta

. gyermeki mágikus világkép: csak gondol vmire, és az bekövetkezik

2. szexualitás: . azt hiszik ovis korban, hogy a baba születése: anya lenyel egy magot, az kikel anya fenekéből ® infantilis szexuális elméletek

. a felnőttek szexualitását brutális aktusnak látja

3. örömelv túlsúlya a realitáselvvel szemben:

. örömelv: ösztönén kielégülésére tör, azonnali megvalósítás

. realitáselv: én – valóságnak is megfeleljen

. ösztönén uralkodik, majd fokozatosan alakul át valóságelvvé

. felfokozott állapotokban: szorongás orvosnál – örömelv eluralkodása: pl. gyógyszerszedésnél felfogja, megpróbálja betartani, de szorongás esetén az nehezen sikerül

4. időmérés szubjektív ösztönfolymatok szerint:

. időt saját szubjektív folyamatai szerint méri: szükségletek és vágyak határozzák meg

. objektív idő nem jelent semmit

Fejlődési vonalak:

- a gyermek fejlődését összefüggéseiben látja, egyben vizsgálja, egész menetét próbálta meghatározni

- gyermek egész személyiségének figyelembe vétele

- a gyermek fejlettségi kora nem azonos az életkorával

1. ösztön-késztetések érése: libidó fejlődési szakasza

2. énfunkciók érése: mozgásában, gondolkodásában, emlékezésében milyen fejlettek

3. felettes én tevékenysége

4. környezeti hatásokra adott reakciók

Þ együtt határozzák meg, hogy a gyermek milyen fejlettség szinten van

Adott fejlődési vonalon elért szint az

1. érés: biológiai hatások érése

2. strukturálódás: különböző személyiségrészek elkülönülése, személyiség-szerveződés

3. adaptáció: alkalmazkodás

eredménye.

Fejlődési vonalak:

1. A függőségtől az érzelmi önállóságig és a felnőtt tárgykapcsolatig = fejlődési vonalak alapmodellje

. libidó-elmélet (Freud-i modell)

. orális szakasz: 1. szakasz: anya + gyermek egysége (orális szakasz eleje): kezdetben, a megszületés után, a gyermek számára nem világos, hogy elvált az anyjától, anya részének tekinti magát

2. szakasz: a baba a szükségletei alapján kötődik az anyához: táplálék, biológiai szükségletek

3. szakasz: a csecsemő kialakít egy kapcsolatot az anyával, mely független a szükségletektől – szeretet kapcsolat

. anális szakasz: sajátos ambivalens kapcsolatban van a gyermek az anyával: időnként indulatos vagy haragszik rá, időnként szereti (független változás)

. fallikus: ödipális konfliktus

. latencia: kortárs kapcsolatok

. genitális

2. A szoptatástól a racionális táplálkozásig

. szopás (fél-1 éves korig) ® önálló étkezés ® átmeneti szakasz ®tényleges önállóság (2-3 év)

. elválasztás: 0,5-1 év

. a gyermek számára anya = táplálék

. félelmek a táplálkozással kapcsolatban – infantilis szexualitás (lenyeli a magot – kellemetlen következményekkel járhat – nem akar enni)

. latencia idején: táplálék ¹ anya ® racionálissá válik a táplálkozási funkció

3. A szükségletek spontán elvégzésétől a hólyag és végbél kontrollig (szobatisztaság)

. kezdetben nem szabályozza az ürítési funkcióit ® kulturális körülményektől függ (2-3 éves)

. átmeneti időszak: ovis időszak kezdete – már szobatiszta, a kontroll az érzelmi állapottól függ (eszközként használja fel, pszichés megterheléskor)

. latenciára megszilárdul

4. Az egocentrizmustól a társkapcsolatig

. nárcisztikus szemlélet kezdetben: élettelen tárgyaknak tekinti a kortársait, nem foglalkozik velük, zavarják

. később segítőtársat lát bennük

. iskolában: egyenlők

5. A játéktól a munkáig

. kezdetben: játék, mint erotikus tevékenység

. átmeneti tárgy időszak (anyához ragaszkodik – önálló ® átmenet közte, behelyettesíti az anyát): kedvenc tárgy – ragaszkodik hozzá, félelmében hozzá bújik, nyugalmat ad, vele alszik

. puha játékok előnyben részesítése

. játékból: tevékenység a fontos, végeredmény nem lényeg ® munka: végeredmény a fontos (frusztráció elviselése, nem azonnal történik az eredmény)

Óvoda-érettség:

- tárgykapcsolatok szintje: túl legyen az orális szakaszon, stabil az anyával való kapcsolata: független a szükségletei kielégítésétől, el tudja viselni az elválást

- táplálkozás: önálló étkezés

- szobatisztaság: legyen az

- társakkal: alárendelt társaknak tekintse őket, elfogadja mások létezését

Þ fontos az összhang

Fejlődés: általában progresszív (egyenes vonalú), de vannak visszaesések

1. ösztönregresszió (visszatérés a fixációs pontokhoz):

. nem elégítődnek ki az adott testtájon a szükségletek (anya nem szoptat) ® libidó egy része visszamarad az adott szakaszban = fixációs pontok (túlzott frusztráció, kielégületlenség)

. túl sok energia visszamarad ® visszamarad a gyermek (pl. kistesó születése)

. ösztön funkciókban esik vissza

2. énregresszió: . én funkciókban való visszaesés

. nem olyan rugalmas, gyors a gondolkodása vagy a mozgásában jelentkezik

. nem eléggé megszilárdult, könnyen visszaesik

. testi fájdalom, betegség, fáradtság esetén

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten