Hirdetés

2008. január 14., hétfő

ESFJ

ESFJ

Az ESFJ típus valamennyi között a leginkább társas hajlamú, energiát nyer az emberekkel való kapcsolattartásból. Hajlamos rá, hogy idealizálja azt, akit, vagy amit csodálnak, bárki vagy bármi legyen is az. E típus kulcsa a harmónia. Az ESFJ típus az olyan hagyományos intézmények legfőbb képviselője, mint az otthon, az iskola, az egyház és a polgári mozgalmak. Mindenütt elősegíti a harmóniát és a harmonikus kapcsolatokat. Kitűnő vendéglátó házigazda, képes rá, hogy - rendszerint már az egyszeri bemutatkozás után - nevükön szólítsa az embereket. Az ESFJ kialakítja, támogatja, és gondosan őrzi a hagyományokat. Ezt a típust sérti a közönyösség. Szüksége van arra, hogy nagyra értékeljék önmagáért is, meg szolgálataiért is. Tudatában van a megjelenés fontosságának és a társadalmi szokások és előírások tekintetében nagyon komolyan veszi mások véleményét. Az ESFJ típusnál fontos értékkel bír a “kell” és a “nem szabad”. Az öntudatos és rendszerető ESFJ nyugtalanná válik, ha elszigetelik az emberektől. Az ESFJ típus pályaválasztása könnyen hajlik a szolgálattal kapcsolatos foglalkozások felé. Kitűnőnek bizonyulnak a kereskedelemben, alkalmasak rá, hogy vezető szerepet kapjanak a szervezeten belül bármely eladási egységben. Személyes üggyé teszik az eladást: a vevő nemcsak egyszerűen megveszi az árut, hanem személyesen az ESFJ-től veszi meg. Emiatt válnak jó tanítóvá, pappá, főnökké és általában minden olyan munkában megállják a helyüket, amelyet emberek között, emberekkel kell végezni. Ritkán haragítják magukra a feljebbvalóikat, mert tiszteletben tartják a rendelkezéseket és engedelmeskednek nekik, kötelesség- és szolgálat-orientáltak. Lojálisak a főnökeikhez. Az ESFJ minden valószínűség szerint ismeri a kollégák életében adódó eseményeket és problémákat, és szívesen beszélget róluk, de ha a beszélgetés filozófiai vagy tudományos absztrakciók felé fordul, türelmetlenné válhat. A bonyolult, komplex dolgok elemzése - például az események magyarázatára elvek elemzése útján tett kísérlet - nem hozza lázba úgy, mint az NT típusúakat.

Az ESFJ típusú élettársnak olyan értékkészlete van, amely világos “kell”-eket és “nem szabad”-okat tartalmaz, és elvárják családjuktól, hogy kitartsanak ezek mellett. Tudatosan vállalják a házi felelősségeket és rendszeretők otthonukban. Előnyben részesítik, ha a többiek is ilyenek - élvezik a társadalmi életet és összejöveteleket. Az ESFJ azt kívánja, hogy a családi döntések hatékonyan és gyorsan megszülessenek, és azt akarja, hogy a család élete rutinszerű, tervezett és konkrét legyen. Hajlamos rá, hogy függjön a házastársától, és esetleg azért házasodik, hogy biztosítsa megfelelő helyét a társadalom megfelelő rétegében. Élvezi a jó ételek és italok felszolgálásával kapcsolatos rítusokat, jól érzi magát ünnepélyes alkalmakkor, tiszteli és gyűjti az anyagi javak bőséges tárát. Tudatában van az emberek státusának, és gyakran támaszkodik a nagyobb tekintélyre, mint a vélemény- és magatartás forrására. Az ESFJ típus a szívét a homlokán hordja, és emocionális reakcióiban kifelé forduló - nagyon fontos számára, hogy szükség legyen rá, szeressék, értékeljék. Az ESFJ típus rendszerint tisztelettel és alázattal kezeli szüleit, és szívesen viselkedik gyermekként, szófogadó tanuló. Képes rá, hogy egy adott helyzetben az odaillő érzéseket fejezze ki. Ugyanakkor szükségtelen feszültséget kelthet másokban azzal, hogy vészterhes dolgok előérzetének ad kifejezést, vészmadárrá válhat. Gyermekeit a család részének tekinti, és mindaz, amit tesznek, őrá is hat. Ha a dolgok nem mennek jól, az ESFJ típus kritikussá, sőt ócsárló viselkedésűvé válhat élettársával és gyermekeivel szemben. Házasságot köthet alkoholistával vagy más olyan személlyel, aki segítséget igényel. Az ESFJ sokkal inkább emberekkel és dolgokkal foglalkozik, mint gondolatokkal és elvekkel. Élvezi a döntés folyamatát, különösen akkor, ha a dolgok és az emberek haszna a cél.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten