Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Fejlődéslélektan - ERIK ERIKSON: PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSELMÉLETE

ERIK ERIKSON: PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSELMÉLETE

Erik Erikson: . Freud tanítványa ® továbbfejlesztette személyiségmodelljét: az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot is vizsgálta – szakaszelmélet

. Freud a fejlődést a serdülőkorral lezárta « Erikson egész életen át tartó folyamatként értelmezte, az egész életet 8 szakaszra osztotta

. emberi lehetőségek kibontakoztatásával foglalkozott

. minden szakaszban van egy központi konfliktus, krízis = olyan probléma, amellyel a szakasz során a gyermek szembesül, ezt meg kell oldania

® ha sikerül: erőt merít, pozitív kimenetel – pszichoszociális erőt / énerőt nyer, melyet fel tud használni a későbbiekben

® nem sikerül: negatív kimenetelű a fejlődés

1. szakasz:

a.) kor: csecsemőkor (Freudnál: orális szakasz)

b.) krízis: bizalom és bizonytalanság problémája = ősbizalom szemben az ősbizalmatlansággal

- anya játsza a fontos szerepet – bizalmat alakít ki a gyermekben: anya képes kielégíteni a szükségleteit

- legfontosabb funkció: bekebelezés – szájba vesznek mindent

- ősbizalom: 1. mások megbízhatóságában való hit

2. önmagába vetett hit

- fogzás fájdalommal jár ® fő konfliktus kiváltása: pozitív dolgok negatívvá válnak

c.) énerő: remény: alapvető bizalom élménye – bízhat másokban

tartós hit abban, hogy a legmélyebb vágyaink is teljesülhetnek

d.) negatív: elutasítás – nem tud megbízni másokban (korán történt események meghatározzák a későbbi felnőttkori személyiséget) – hajlandóság tendencia

e.) kapcsolat: anya

f.) alapfogalom: adni és kapni viselkedés mintája: hogyan ad az anya és ő hogyan kap bizonyos dolgokat

2. szakasz:

a.) kisgyermekkor (1-3 év)

b.) autonómia törekvése « szégyen, kétely

- autonómia: elindul, szobatisztaság ® egyre több lehetősége van a világban, de határai vannak: mozgásban korlátozzák, szembesül a lehetőségekkel és annak határaival

- szegyén: kiszolgáltatottak másokkal szemben

- kétely: elkezd járni, de a hátsó részét nem tudja szabályozni – mi az, ami mögötte van, amire nincs befolyása, amit nem lát

c.) akaraterő: saját akarata van – tudja magát kontrollálni, másokat befolyásolhat, szembeszegülhet

d.) akaratosság, dacosság – szembeszegül másokkal, nem tudja magát kontrollálni, vagy túlzottan aláveti magát mások akaratának

Þ jóakarat és akaratosság megfelelő arányban kerüljön egymással

e.) apa

f.) megtartás és elengedés: testi funkciók feletti kontroll

másokhoz való viszonyulás: megtartás:

+ másokról való gondoskodáshoz vezethet

– mások korlátozása, erőszakos visszatartása

elengedés:

+ hagyjuk a dolgok történését

- ellenséges indulatainkat szabadjára engedjük

3. szakasz:

a.) oviskor: 3-6 év (Freud: fallikus fázis)

b.) kezdeményezés « bűntudat (felettes-én kialakulásával)

- nemek egymástól való elkülönülése (ödipális konfliktus) – nemi identitás megnyilvánulása

- játék kora

c.) ha a szülő támogatja a gyermek kezdeményezőképességét ® szándék és célkitűzés: képes magának célokat állítani, ezzel szembenézni (később a kulturális célokkal is meg tud ismerkedni)

d.) ha kezdeményezőképességét nem támogatják, kíváncsiságát gátolják: bűntudat kialakulása ® gátoltság létrejötte

e.) család

f.) létrehozás: fiúk: behatolás (térbe, kíváncsiság, ismeretlenbe, társadalmi szerepekbe)

lányok: megszerzés, befogadás: játékokban jelenik meg

mindét nemnél erős a vágy az alkotásra, a felnőtt kor utánzása ® kezdeményezés

4. szakasz:

a.) iskoláskor (Freud: latencia időszaka)

b.) teljesítmény « kisebbrendűség érzés

- nem olyan, mint a többiek ® nem ér el sikereket maga vagy a rajta kívülállók miatt (bőrszín, társadalmi helyzet) ® kisebbrendűség érzése

- túlságosan meg akar felelni az elvárásoknak (főleg kislányoknál) ® könnyen feladja a gyermeki vonásait ® komoly lesz

c.) hatékonyság érzése = kompetencia ® valamilyen területen eredményeket tud elérni, jártasságot tud szerezni főleg feladathelyzetekben

d.) visszahúzódás: nem ér el sikereket feladathelyzetekben

e.) kortárskapcsolatok, barátok: fontos mások véleménye

f.) iparkodás (libidó hátraszorul ® szociális tevékenységek felé fordul), elégtelenség érzése (ha nem ér el sikereket)

5. szakasz:

a.) serdülőkor

b.) identitás « identitásdiffúzió

- identitás: valahová tartózás kialakítása, önmagam megtalálása

- identitásdiffúzió: nem sikerül az identitás kialakítása, nem találja meg a világban önmagát

c.) hűség: megtalálja helyét a társadalomban; hű lesz az értékekhez, amit kijelölt magának (vállalt foglalkozás, nemzet, célok)

d.) elidegenedés: nem találja meg céljait, helyét, élete értelmét ® elzárkózik a problémák elől, elidegenedik a másokkal való kapcsolatoktól

e.) kortárscsoport (hangsúlyosabb, mint kisiskoláskorban)

f.) megtanulja, hogy ki ő, lenni valaminek = megtalálja helyét, szerepét

6. szakasz:

a.) fiatal felnőttkor (20 – 30-as évek)

b.) intimitás « izoláció

- képes-e másokkal intim kapcsolatot kialakítani, magának párt választani ® akkor igen, ha megtalálta önmagát, identitását

- másokkal való intim kapcsolat feltételezi, hogy át tudjuk magunkat adni a másik személynek

- nem sikerül ® fél, hogy elveszíti magát a másikban ® elszigetelődés

c.) szeretet, szerelem

d.) elszigetelődés ® magány

e.) párkapcsolat

f.) elveszteni és megtalálni magunkat másokban

7. szakasz:

a.) érett felnőttkor (30-60 év)

b.) generativitás (termékenység, alkotóképesség) « stagnálás

- létre tudja-e hozni a következő generációt, fel tudja-e nevelni az utódait, képességeit át tudja-e adni másoknak

- ha erre nem képes, nem akar gyermeket, stb. ® elakadás = stagnálás

c.) gondoskodás: általános törődés mindazzal, ami körülveszi

d.) visszautasítás: kiüresedéshez, magányhoz vezet

e.) párkapcsolat, család, munkahelyi kapcsolatok

f.) alkotni, gondoskodni

8. szakasz:

a.) időskor (60 – halálig)

b.) integritás (teljesség, összefogottság, egység érzése) « kétségbeesés

- integritás: elfogadja a tényt, hogy az élet megismételhetetlen; életének volt célja – pozitívan viszonyul hozzá; nem bánt meg semmit; képes belenyugodni, hogy életének végéhez közeledik; át tudja adni tapasztalatait, ezeket megőrizni

- kétségbeesés: jó lenne újrakezdeni, kijavítani dolgokat, végső kérdések felmerülése

c.) bölcsesség

d.) halálfélelem, depresszió

e.) emberiség: kitágul a nézőpont, emberiség részének tekinti magát

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten