Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Fejlődéslélektan - JEAN PIAGET: AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS

JEAN PIAGET: AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS

I. Alapfogalmak:

Séma: Értelmezési és értékelési keret, amelybe tudásunk szerveződik. Nyitott struktúra, amelybe az új tapasztalatok beépülnek.

Asszimiláció: új elemek beépülése a meglévő sémába – idegen tárgyak megismétlése: beveszik a szájukba

Akkomodáció: séma módosítása, tárgyhoz, új tapasztalatokhoz igazítása – módosítják a szopást, amikor pl. érdes felületet szopnak

Reflexséma: keretet nyújtanak a külvilág felé

Pl.: szopóreflex – ingerek váltják ki (gyermek arcát érintjük)

Az értelmi fejlődés szakaszai: I. érzékszervi-mozgásos (szenzomotoros): 0-2 év

II. művelet előtti szakasz: 2-7 év

III. konkrét műveletek szakasza: 7-12 év

IV. formális műveletek szakasza: 12 évtől

II. Szenzomotoros szakasz:

- a gyermekek az érzékszervek és a cselekvés útján szerzik tapasztalataikat

- látja a tárgyat, de mellényúl ® idő kell ahhoz, hogy összehangolja az érzékszerveit és a mozgást

- tárgy konstancia = tárgyállandóság:

. anyaguk, formájuk állandó, helyük változatlan ® Piaget szerint a gyermeknek nincs tárgyállandóságuk: a tárgyak addig léteznek, ameddig látják őket

. a formaállandósággal sincsenek tisztában: ha fejjel lefelé adjuk neki a cumisüveget, nem veszi észre, hogy ugyanaz a tárgy

a.) 0-1 hónap: cselekvés: reflexgyakorlás ® egyre célszerűbbé válnak, alkalmazkodnak a környezethez

tá: nincs

b.) 1-4 hó: cselekvés: elsődleges cirkuláris reakciók

. mindig önmagukhoz térnek vissza

. ugyanazokat a dolgokat végzi

. saját testtel kapcsolatosak: pl. ujjszopás

. kezdetben véletlenszerűen próbál ki tevékenységeket ® ismétli ® új sémák is kialakulhatnak ® új tapasztalatok szerzése

tá: eltűnt tárgyat nem keresi

c.) 4-8 hó: cselekvés: másodlagos cirkuláris reakciók

. 1-1 tárggyal kapcsolatosak: leejtenek tárgyakat

. új tapasztalatok szerzése: megrúg egy rudat a kiságya felett ® megszólal a csengő

tá: visszatér a tárgyhoz, ha újra megjelenik

d.) 8-12 hó: cselevés: másodlagos sémák koordinálása – beejtenek tárgyat valahová + hangot ad

tá: tárgyállandóság kezdete: ott keresi a tárgyat, ahol megjelent

e.) 12-18 hó: cselekvés: harmadlagos cirkuláris reakciók

. saját teste + tárgy közötti kapcsolat

. egyre inkább képes a problémák megoldására – próba-szerencse módszer

tá: keresi a tárgyat, ahol eltűnt; tárgy konstancia

f.) 18-24 hó: cselekvés: É-M-os sémák interiorizációja = belsővé válása

. é-m közötti kapcsolat felismerése

. képes a fejében megjeleníteni a külvilágot ® reprezentáció

. problémák megoldása fejben (bot – kiságy)

. tárgy és saját teste közötti kapcsolat lehetővé válik

tá: több beágyazódáson keresztül megtalálja

III. Művelet előtti szakasz:

- szakaszok között minőségi ugrás

- képzet, szimbólumképzés

- a gondolkodás nem cselekvésekben zajlik, hanem képekben, szimbólumokban

Művelet: információ átalakítására vonatkozó mentális szabály: megfordítható, minden műveletnek van ellentettje

- „A gyermek gondolkodását a szemléleti kötöttség jellemzi” – Piaget ® csak egy szempontot vesz figyelembe: egocentrizmus

. a gyermek nem képes ugyanannak a szituációnak egy időben két aspektusát figyelembe venni

- téri viszonyok: 3 hegy kísérlet

- rokoni viszonyok: apa csak egy van

- játékszabályok: a játék lényege, hogy ő győzzön

- egocentrikus beszéd: közös játék során kollektív monológ – párhuzamosan beszélnek egymás mellett

- egocentrizmus cáfolata: M. Donaldson – decentráció képessége

- gyermeki világkép jellemzői:

. animizmus: mindennek lelke van; minden, ami körülöttük van, él

. artificializmus: minden az ember által jön létre

. finalizmus: minden dolognak célja van és nem oka (saját magára vonatkoztatva – azért van karácsony, hogy ő ajándékot kapjon)

. gyermeki realizmus: nem tudja elkülöníteni az álmot és a valóságot

- gondolkodás: szimbólumokban, képekben

IV. Konkrét műveletek szakasza:

1. Invarianciák kialakulása: számállandóság

tömegállandóság

térfogat-állandóság

súlyállandóság

2. Soralkotás (színes rudak egymás mellé rakása)

3. Osztályozás és bennefoglalás (gyöngyök: telített és üres fagyöngyök ® melyikből van több ® halmazalkotás (műveletek előtti szakaszban erre nem képesek)

4. Mérés (homokvár építése – minden mennyiség vmely egységnek többszöröse)

- műveletek alapja: reverzibilitás (megfordíthatóság)

inverzió (visszacsinálás)

reciprocitás (viszonyok átrendezése): a <> a

- gondolkodás: fogalmakban (konkrét helyzetekre igaz) ® képes absztrakt fogalmak használatára

V. Formális műveletek:

1. Kombinatorika

2. Szisztematikus kísérletek:

. hipotézis kialakítása = elképzelik, hogy oldják meg a problémát ® ha nem sikerül, új hipotézist állítanak fel

. megtanulnak maguk is előállítani problémákat, lehetőségeket ® megvalósítani tények formájában

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten