Hirdetés

2008. január 14., hétfő

A szociális személyiség és a szerep

A szociális személyiség és a szerep

1 Szociológia: emberek és a társadalmi környezet kapcsolatával foglalkozik. Társadalmi tudománynak is nevezik. A társadalmi környezet és az embercsoportok viszonyait vizsgálja változó környezetben. Az egyes rétegeknek más a szokása, rendszere.

2 Nevelés szociológia : a szociológián belül i életformákban élő csoportok milyen speciális nevelési eljárásokat módszereket igényelnek.

3 A szociológia és a nevelés szociológia értelmezése különböző felfogások szerint :
-társas érintkezés tudománya
-csoportok és kultúrák egymáshoz való viszonya az oktatásban
-oktatási döntéseket előkészítő tudomány, résztudomány
-társadalom irányító szerepe mivel az oktatástól függ a társadalom milyensége
-kapcsolat a néprajzzal ott lemérhető a kultúra
-csoportlélektan része
-olyan technikák, módszerek tanulása amely különböző korosztályok részére felhasználható
-az emberek egymáshoz való viszonyát figyeli a társadalmi rétegekben
-a társadalmi berendezkedés politikai függvénye

4 A társadalmi viszonyok fajtái :
-Érintkezés-embercsoportok találkoznak és az értékeket kicserélik, megismerik egymást, figyelnek egymásra

-Kölcsönhatás-a kultúrák és értékek cseréje már hatást vált ki, szándékos INTERAKCIÓ

-Szociális cselekvés-határozott módszerekkel ér el hatást amely ehet pozitív vagy negatív, Értse, érezze a másik kultúráját: pozitív - rábeszélés; negatív - kényszer, diktatúra.

-Függőség -az egyik csoport birtokolja az értékrendet, így tartja függőségben a többit. Az emberek érdekcsoportba tömörülnek általában értéktulajdon alapján. Ez társadalmi réteget képez.

-Réteg-tulajdonhoz való viszony alapján jön létre, a rétegek hagyományokkal, tradícióval foglalkoznak, ill. ezekre kényszerítenek rá , ez hiba.

-Mobilizáció-társadalmi mozgás, átkerülés más rétegbe, PL.parasztból-káder(kádár rendszer)a természetes mobilizációt nem lehet visszafogni, az értékrend lehet külső(társadalmi elvárásnak megfelel) belső(örömöt jelentő értékrend, kötődés-csoport)

Fontosabb szavak jelentése:
-Identitás zavar-ha valaki látens rejtetten adja át
-Szegregáció-elkülönülés, elkülönítés
-Asszimiláció-beolvasztás, önmaga feladása, a kisebbség átveszi a többség értékrendjét kényszerből vagy kirekesztik
-Integráció-megtartva de együtt élve, a teljes beolvadás nem létezik,minden embernek, különböző a kultúrája , értékrendje érzelmi (család) értelmi(társadalom) ható értékrend, mely sokszor ütközik, az értékrend határozza meg a viselkedést.
-Kultúra-lehet hivatalos és spontán, függ: életmódtól, nyelvtől, műveltségtől

Ha egy embernek több kultúrához kell viszonyulnia a társadalmivá válás bonyolultabb.
File

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten