Hirdetés

2008. január 14., hétfő

ESTP

ESTP

Az ESTP típus a cselekvés embere, akár férfi, akár nő. Ha valahol ilyen személyiség van jelen, a dolgok mozgásba jönnek, a lámpák kigyulladnak, a zene megszólal, a játék megkezdődik. Játék ez az ESTP típus számára, a kiváló vállalkozó, a nemzetközi diplomata, a békeszerző és a leghitelesebb tárgyaló partner számára is.

A népességnek körülbelül 13%-a tartozik ebbe az extrovertált, tapasztaló, gondolkodó, megértő típusba, amelyre - ha csak egyetlen jelzőt lehetne alkalmazni - a leleményes bizonyulna megfelelőnek.

Az élet sohasem unalmas az ESTP körül. Vonzó, barátságos stílusában van némi színpadias, melynek hatására még a leginkább rutinszerű, földhözragadt esemény is izgalmasnak tűnik. Az ESTP típus rendszerint tudja, hol van a legjobb vendéglő, valószínű, hogy a főpincérek néven szólítják. Társadalmilag kifinomult, barátságos és környezetét mesterien tudja manipulálni.

Az ESTP különösen jó az emberek motivációinak megfigyelésében, szuperérzékeny a parányi, nem is verbalizált jelekre, amelyeket mások észre sem vesznek. Mesterien használja e képességét az ügyfeleivel való kapcsolataiban is. Az ESTP mindig figyeli a partnere tekintetét, minden cselekedete hallgatósága felé irányul.

Szellemes, okos és vidám lévén, nagyon empatikusnak tűnik, akkor is, ha ez nem így van. Annyira tudatosulnak benne a másoktól származó apró jelek, hogy rendszerint néhány lépéssel előbbre tart a másik fél álláspontjának felismerésében. Fel tudja használni a szerzett információt céljainak érdekében - látszólag acélidegekkel, s olyan dolgokba is belemegy, ami mások számára öngyilkos kalandorságnak tűnik. Más típusok ezt kimerítőnek találhatják, de őt felvillanyozza, ha a szakadék legszélén dolgozhat.

Az ESTP kíméletlenül célszerű és gyakran a célhoz fordul az adott módszer szükségszerűségének igazolására. A legtöbb esetben azonban nem foglalkozik azzal, hogy igazolja cselekedeteit, ehelyett szívesebben lép tovább a következő cselekedetre.

Az ESTP típus kiemelkedően jó olyan vállalkozások kezdeményezésére, amelyek az embereket tárgyalás céljából hozzák össze. Nagyszerű utazó menedzser, aki gyorsan és remek stílusban képes bajbajutott vállalatokat vagy intézményeket kihúzni a szakadékból. Úgy tud eladni egy ötletet vagy létesítményt, ahogy semmilyen más típus nem tud, de egy-egy feladat fáradságos adminisztratív részleteit nem követi végig. Emiatt gyakran nem becsülik eléggé rendkívüli tehetségéért, mert az emberek elfelejtik azt az ötletet, amely az ő hozzájárulása volt, és figyelmüket az elintézetlenül maradt részletekre fordítják. Így inkább az ESTP gyengeségeivel szembeni kritikus hozzáállásuk, mint erősségük megbecsülése érvényesül.

Kevés intézményes alapon álló vállalkozás képes az ESTP típust úgy alkalmazni, ahogy kellene. Ha viszont a saját szakállára indul el, gyakran előfordul, hogy nem sikeres, mivel nem veszi magának a fáradtságot, hogy a részleteket végigvigye és így az egész tervezet füstbe mehet.

Az ESTP típusúnak biztosnak kell lennie abban, hogy valaki gondoskodik a dolgok végigviteléről, ha ez egyáltalán lehetséges. Ha az ESTP típus előrevivő, vállalkozói képességét valamely konstruktív célra használják fel, egy egész intézmény nevezheti magát szerencsésnek azért, hogy létezik. Ha izgalom utáni vágya nem elégül ki konstruktív módon, akkor energiája destruktív csatornákba kerülhet, antiszociális cselekedetekbe torkollhat, olyanokba, mint a bizalommal való visszaélés, hamis pénz készítése, csekkhamisítás, kasszafúrás, csalás.

Az ESTP típus a pillanatnyi jelenben él és élettársként izgalmat - és kiszámíthatóságot - hoz a kapcsolatba. Az ESTP típusú élettárs rendszerint nagyon figyelmes nyilvánosság előtt és sima modorú a társadalmi rítusok során. Szórakoztató szópárbajt folytat, mindig nevetés veszi körül, amikor okos tréfáinak, történeteinek végtelen tárházából merítve mesél valamit. Báj sugárzik belőle. A családi kötelezettségeknek időnként esetleg csak másodlagos szerep jut. Idővel az ESTP típusú ember házastársa elkezdheti tárgynak érezni magát - ha nő, ingóvagyonnak, ha férfi, forgalomképes árucikknek.

A mély elkötelezettség nem gyakori az ESTP típus életében, noha mindenkor népszerű és rengeteg embert ismer névről. Kapcsolatai rendszerint feltételekhez kötöttek és a feltétel az a megfontolás, hogy mit nyerhet az adott kapcsolattól. Viszont bármit nyert, azt önként és nagylelkűen osztja meg társaival.

A váratlan ajándék, hirtelen utazás Párizsba, extravagáns karácsonyi meglepetés - ezek azok a dolgok, amelyeket az ESTP nyújt társának. A vidámság, az izgalom, a nevetés és a kiszámíthatatlanság jellemző kapcsolataira.

Az ESTP rosszul tolerálja a félelmet és az aggodalmat. Hajlamos kerülni vagy elhagyni az olyan helyzetet, amely tele van személyek közötti feszültségekkel. Az ESTP típus valahogy mindig titokzatos társa számára és mások számára is. Kevés ember érti meg ezt az egyedülálló személyiséget. Maguk az ESTP emberek jól megértik azt az életszabályt, hogy “aki a leggyorsabban halad, egyedül megy”. Mindamellett nem valószínű, hogy tartósan magányos lenne. Az életet szívből jövő étvággyal éli. Nyitott a világ minden jó dolga iránt, talán harcosként, talán atlétaként, kalandorként vagy hivatásos szerencsejátékosként, de mindig keresi azt az izgalmat, ami azzal jár, hogy ilyen vagy olyan módon a szerencse istenasszonyt udvarolja körül. Az izgalom, a kockázatvállalás az az alaptéma, amely végigkíséri az ESTP típus életét.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten