Hirdetés

2008. január 13., vasárnap

Fejlődéslélektan - Serdülőkor

SERDÜLŐKOR

- egyre kitolódik a határa: ® feljebb: még nem tudnak önállósodni, szülőkkel együtt élnek

® lejjebb: öltözködésben, bulizásban nyilvánul meg

- 11-13 év: prepubertás

14-18 év: pubertás

18-21 év: ifjúkor

- 3 fő feladat: . érzelmi leválás a szülőkről – független vélemény, érzés

. identitás elérése: megtalálni a helyüket, nemi identitás (ellenkező nemhez való vonzódás)

. felnőtt szerep felvállalása, tetteikért a felelősség vállalása

- testi változásokkal indul: nemi érés

. egyéni eltérések: lányok korábban érnek, mint a fiúk; alkati, öröklött tulajdonságoktól is függ

. másodlagos nemi jellegek, nemi szervek funkcionálisan éretté válnak

. első jele: menstruáció, magömlés

. végtagok hirtelen megnyúlása ® önértékelési problémákat okozhat

. hormonális változások hangulati labilitáshoz vezethetnek

. nemi érés pszichikai hatása: hogyan készítik fel őket, felvilágosítás

. korai nemi érés hatása: fiúk: pozitív – tekintélyt szerez

lányok: negatív

. pszichés változások elkülönülnek a fizikai változásoktól

FREUD: genitális szakasz

- a különböző személyiségének között harc folyik: libidó előtör, nemi ösztönök előtérbe kerülnek – felettes én próbálja elhárítani

- prepubertás idején: nemi ösztönök (fiúk leskelődése a lányok után) ® feszültséget kelt ® agresszivitás, szorongás

- ödipális komplexus: képessé tenné a vágyak kiteljesedéséhez ® elnyomja ® megpróbál elszakadni a családtól, kritizálja szüleit ® családdal való kapcsolat lazítása

- családon kívül más szeméylt keres: tanár, barát, osztálytárs ® rajongás, csodálat ® ideális személy: ilyenné akar válni a serdülő is, érzelmeit felé irányítja

ERIKSON: identitás fejlődése áll a középpontban

. személyes azonosság és történeti folytonosság érzése

. minden korban azonosak vagyunk önmagunkkal

a.) személyes identitás: saját énképünkkel azonosulunk, nemi identitás

b.) szociális identitás: társadalomba való beilleszkedés – nép, nemzet, csoportosulás

- serdülők információt gyűjtenek önmaguk meghatározásához ® képzelőerő fontossága

- ábrándozások időszaka, fantáziálás

- énkép: labilis . könnyen változtatják, kevés az önbizalmuk

. időnként próbatételek elé veti magukat

. szerepkísérletek: mire képesek – többféle élethelyzet, viselkedésminta kipróbálása ® pl. berúgni, kisebb bűncselekmények elkövetése, drog – Meg merem-e tenni? ® amíg nem válik általánossá, nem kórós

- saját elképzeléseit, vágyait összhangba kell hoznia a felnőtt normákkal = egyéni (ki vagyok) + szociális (társadalom) identitást kell összehangolni

- integrálni kell a korábbi négy szakaszt:

1. ősbizalom: akkor tud elköteleződni, célokat kijelölni, ha bízik a világban (hűség)

2. autonómia: saját életére vonatkozó döntéseket saját maga hozza meg

3. kezdeményezés: célok kijelölése – meghatározzák a személyiség kialakulását

4. teljesítmény: vállalni tudja a felelősséget a saját teljesítményéért

Þ újra felmerülnek a problémák, csak magasabb szinten

MARCIA:

- identitás továbbfejlesztése: választások sorozatából áll

küzdünk, majd választunk

választásainkkal együtt jár az elköteleződés, hűség

- 86 főiskolás fiúval készített interjút ® 4 típust talált:

1. moratórium időszaka: . haladék: serdülő időt kap identitása kialakítására

. identitás-kialakítás krízise

2. korai zárás problémája: . túl korán alakítják ki identitásukat, később jönnek rá, hogy rosszul döntöttek

. nem a saját identitásuk, hanem a szüleiktől veszi a mintát

. az identitás kialakítása küzdelemmel, vívódással jár (pályaválasztás) – ők ebből kimaradnak

3. diffúz identitás: . nem tudnak dönteni

. többféle identitást próbálnak ki, nem tudnak elköteleződni

. eltolódik a serdülőkor

5. valódi identitás (kiküzdött / elért identitás):

. kialakítja az identitását, megtalálja önmagát

. megküzdi az identitás-kialakítás krízist

- társadalom egyre átláthatatlanabbá válik (bonyolult, összetett elvárások) ® nehéz az identitás kialakítása

Családdal és társakkal való kapcsolat:

Család: - konfliktussal terhelt

- szerepek átértékelődnek: serdülő helyzete megváltozik a családban, tekintélyviszonyok átrendeződnek

- szülőkkel való kapcsolat: serdülő egyre több jogot kap a döntések meghozatalában + felelősség ® szimmetrikus kapcsolat

- család = félig zárt rendszer – védelmet nyújt a veszélyektől, de nem gátolja külső hatások beáramlását, hogy önállóbbá váljon, élje a maga életét

- azonos nemű szülővel több a serdülő konfliktusa (régi konfliktusok robbannak ki)

- csonka család: azonosulást nehezítheti meg – az egy szülő nehezebben engedi el a serdülőt, mert egyedül marad, jobban kötődik hozzá

Kortárs: - csökkenthetik a szülőktől való függés érzését, elősegíthetik a szülőktől való elválást

- új identitás kialakítását alakíthatják = másokon keresztül látják meg önmagukat

- érzelmi támasz, biztonság nyújtása

- megváltozik a barátok szerepe: szolidaritást várnak el

- csoportképződés: iskola

- fontos a kortársak szerepe: pl. hobbi, öltözködés kialakításában

Devianciák (válság):

- érzelmi válságok kiemelt időszaka: depresszív hangulatok, érzelmi ingadozások

- normális fejlődés variánsai ® serdülő magától is túljut rajta

- szélsőséges keretek között változnak: értékrend, öltözködés, viselkedés

- addig nincs baj, amíg változik

- gond: szélsőséges viselkedésformában megragad

- devianciák egy része: együtt tudnak lenni társaikkal úgy, hogy nincs felnőtt kontroll ® gátlásosság csökkentése, függetlenedés

LAUFER: vannak vészjelek a serdülőkorban: . túlságosan gyerekesen viselkedik

. túlságosan felnőttes, önálló

. visszahúzódik a kortáraktól

. szülei túl nagy szerepet játszanak életében

. nem tudja kimutatni érzelmeit: sikernek nem tud örülni, kudarc nem töri le – nem tud valódi érzéseket megélni

. túlságosan fél a jövőtől

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten