Hirdetés

2008. január 14., hétfő

A személyiség megközelítés módjai

A személyiség megközelítés módjai

I. Biológiai megközelítés: a személyiség biológiai bázisát képező test felépítésére, fejlődésére, működésére vonatkozó prediszpo-zíciók (hereditás, veleszületettség) és befolyásoló tényezők (öröklött és szerzett betegségek, sérülések, stb.) hatása a személyiség fejlődésére, alakulására, vulnerabilitására (genetika, neonatológia, szülészet, gyermekgyógyászat, klinikai medicina: neurológia, organikus pszichiátria, stb. Hippokratesz, Kretschmer, Sheldon, Galton, Leonhard)

II. Szociális megközelítés: a kulturális, társadalmi, társaskap-csolati rendszerek hatása a személyiség fejlődésére, alakulására, vulnerablilitására (kulturális antropológia, etika, szociológia, pedagógia, H. Spencer, K. Marx, T. Parsons, E. Fromm)

III. Pszichológiai megközelítés: a természeti (biológiai, kémiai, fizikai) és társadalmi tényezők interakciójában kialakuló személyiség kutatása és alakítása

1. Személyiség struktúra modellek: a személyiség alrend-szereinek szerveződésére, integrációjára vonatkoznak (Freud, Jung)

2. Személyiség dinamika: a személyiség fejlődésében és adaptá-ciójában, valamint megbetegedésében szerepet játszó intra-pszichés folyamatok (frusztráció, defenz, coping, motivációk, önszabályozás, stb. Freud, Lazarus, Vaillant, Haan)

3. Személyiség fejlődés modellek: a személyiség, mint komplex, dinamikus pszichés szerveződés egészének, vagy egyes főbb mechanizmusainak egyedfejlődési szakaszai (Freud, Erickson, Mahler, Abraham, Klein, Winnicott, Piaget, Kohlberg)

4. Differenciális pszichológia: az egyének közti pszichés különb-ségek dimenziói, mérése, oki tényezői, befolyásolhatósága (F. J. Gall: frenológia, Adler: individuál pszichológia, W. Stern: mérés)

5. Személyiség tipológia: a különböző indivíduumok (viselkedési,

lelki) hasonlóságai és különbségei alapján típusok (kategóriák) leírása a viselkedés predikció érdekében, korlátozott érvényesség!

A/ Biológiai tipológiák: testi sajátosságok, mint okok és a személyiség jellemzők, mint következmények együttjárása

(Hippokratész – Galénusz, Kretschmer, Sheldon, Pavlov, Tyeplov)

B/ Fenomenológiai tipológiák: a viselkedésben redundánsan észlelhető, mérhető elemek alapján történő kategorizáció, az ezek „mögötti”, együttjáró biológiai tényezők kutatása (Teophrasztosz, Guilford, Cattel, Eysenck)

6. Pszichopatológia: a személyiség pszichés alapfolyamatainak a normálistól való eltéréseinek leírása (centripetális -, centrifugális zavarok), mérése, ok – kutatása

7. Patopszichológia: a pszichopatológiai tünettársulásból (szimp-tóma, szindróma), a biológiai, az interperszonális, és az intrapszichés oki tényezőkből, a kórlefolyásból, kezelésre való reagálásból adódó hasonlóságok és különbségek alapján betegség osztályozási (nozológiai) rendszerek alkotása, leírása, kutatása

8. Pszichoterápia: a viselkedési és lelki zavarok kommunikációs módszerekkel, tréningekkel történő korrekciója a jobb lelki egyensúly, sikeresebb társas alkalmazkodás, a teljesítőképesség javítása, a lelki egészség (Freud: öröm- és munkaképesség) helyreállítása és fenntartása, valamint az újabb generációk tagjaiban, vagy más együttélő személyekben létrejöhető pszichés dekompenzációk, betegségek megelőzése céljából

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten