Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Tudás, tudattalan és intuíció a feladatmegoldásban

Tudás, tudattalan és intuíció a feladatmegoldásban

A ráérzés intuíció Bergson féle megfogalmazása a következő : a gondolkodástól független különleges megismerési folyamat. Mivel sokáig nem tudták, hogy miből ered, ezért eléggé misztikus színezetet kapott. A tudatlan kereső folyamatok sokat veszítenek rejtélyességükből, ha figyelembe vesszük azt a kölcsönkapcsolatot, amely a keresés eredményeinek beszédbeli rögzítése és a keresés verbális szabályozása között van. A tudattalan keresési folyamatok nem szakíthatók el a tudatos gondolkodástól. S bár nem a tudatos tényezők határozzák meg a gondolkodás irányát és eredményességét, mégsem annyira a tudatalatti irányítja a gondolkodást, mint inkább a tudatos gondolati erőfeszítések hatnak tovább a tudattalan értelmi működésekben., nevezetesen az intuícióban. Az amit a felfedezésekkel, problémamegoldásokkal kapcsolatban intuíciónak szoktak nevezni, nem egyetlen egységes mechanizmus vagy jelenség. Bunge tíz különböző tíz különböző intuíciós mechanizmust sorolt fel, részben észlelési, képzeleti értelmi és értékelés képességének minősítette.

A gondolkodásnak mindig korlátozásokkal kell számolnia. Pl.: a természeti törvényszerűségek korlátozó erejével. Korlátozások közt szabadon mozogni ez az , amihez az intuíció hozzásegít.

Más nem tudatos, vagy nem teljesen tudatos mechanizmusok is beletartoznak az intuíció fogalomkörébe. Van az intuíciónak olyan vonatkozása, amely leginkább az ízléssel, stílusérzékkel, a szépérzékkel állítható párhuzamba. M. Polányi szerint a néma ismeretek, melyből az intuíció táplálkozik a következő : ezen ismeretek struktúrájában nem explicit, nem formális, hanem hallgatólagos következtetések születnek, éspedig azáltal, hogy szűk összpontosított figyelmet az egésznek összefüggésire kiterjedő másodlagos figyelem egészíti ki. Rejtélyessé ez a fajta intuíció csak annyiban válhat, hogy a nem tudatos tapasztaltok természetüknél fogva egyéniek, ezért saját hallgatólagos előfeltételei alapján az egyiknek evidens lehet az ami a másiknak egyáltalán nem magától értetődő.

A gondolkodás nyilvánvaló, hogy magátólértetődő, rejtett előfeltételeinek ezért az egyik legérdekesebb tudománytörténeti, társadalomtörténeti és pszichológiai feladat. A néma ismereteknek, rejtett előfeltételekne az intuitív következtetésekkel való kapcsolatát egyébként már régebben felismerték.

Az alkotás tudatos és tudattalan mozzanatok egymásba fonódása, a tudattalan munka csak akkor lehetséges vagy legalábbis csak akkor termékeny, ha megelőzi és követi a tudatos munka. A tudattalan munka tehát a tudatos folytatása.

Az alkotási folyamatok : 1. A probléma megoldásának van egy teljesen tudatos szakasza., amely ha nem is vezet még el a megoldáshoz, biztosítja a problémáknak, a feltételeknek, a korlátozásoknak, a rendelkezésre álló eszközöknek a megismerését. 2. Ha a munka meddő akkor pihenés, kikapcsolódás kell. 3. A megoldás gyakran előzmények nélkülinek látszik, szinte a pillanatok műve. 4. Az ellenőrzés és kidolgozás következik ezek után.

Tehát 1 előkészítés, 2 lappangás, 3 megvilágosodás, 4 ellenőrzés

A poszthipnetikus szuggesszió segítségével könnyebben tudunk vizsgálatot végezni a tudatalattin úgy, hogy feltételes reflexeket hipnotizálunk a kísérleti alanyba, majd ezt használjuk. A hipnózisban tulajdonképpen nem új embert állítunk be, hanem képessé teszik gátlásai legyőzésére s így mindenre képessé tehető. A jelentős felfedezések, teljesítmények általában nem csupán a szűkebb értelembe vett intellektus termékei, hanem az alkotó minden erejének egész pszichikumának teljes személyiség mozgatásával született.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten