Hirdetés

2008. január 14., hétfő

A személyiség vizsgálatának módszerei

A személyiség vizsgálatának módszerei

I. Hosszmetszeti vizsgálatok: az egyes pszichés funkciók, a viselkedés, a személyiség egésze változásainak, fejlődésének időben folyamatos megfigyelése, mérése, objektív, sztenderdizált, reliábilis, valid és normalizált (életkori sztenderdek, mint referen-ciák) vizsgálóeszközök és módszerek alkalmazásával

II. Keresztmetszeti vizsgálatok: az egyes pszichés funkciók, a teljesítőképesség, a személyiség komplex funkcióinak, társas jellemzőinek egy adott időpontban történő vizsgálata az önismeret fokozása, normalitás-, alkalmasság megállapítása, illetve betegség tünetek és intrapszichés okok feltárása, esetenként tudományos kutatás céljából

1. Egyes pszichés funkciók, teljesítmények vizsgálata: T= K x M

A/ Képesség tényezők: észlelés, figyelem (tartós, megosztott), emlékezet (rövid és hosszúidejű), tanulás (verbális, perceptuális, motoros, téri), képzelet, gondolkodás (intelligencia, kreativitás)

B/ Motivációs tényezők: emocionális folyamatok dinamikája, temperamentum: hangulati preferencia, értékpreferencia, szükséglet erősség és hierarchia, intrinsic – extrinsic motiváltság

2. A személyiség társas viszonyulásmódjának vizsgálata:

pl. dominancia, asszertivitás, altruizmus, kooperáció, versengés, előítéletesség, intro – extroverzió, szociabiltás (CPI, EPQ szocio-metria, aktometria, kontaktometria)


3. Pszichés és pszichoszomatikus vulnerabilitás vizsgálat:

A/ Kérdőíves módszerek: Beck, Hamilton, Zung depresszió skálák

B/ Pszichometriai tesztek:

MMPI: a klasszikus pszichiátriai betegségtünetek mérésére

FPI: a depresszió, ingerlékenység, agresszivitás, szomatizáció hajlam, neuroticitás, extro – introverzió mérésére

EPQ, Brengelmann: extro – introverzió, neuroticitás (szorongá-sosság) mérésére

State – Trait Anxiety: a habituális: vonás, illetve helyzeti (állapot) szorongás mérésére

C/ Projektív eljárások:

Rorschach teszt: a személyiség alap irányultságának (e – i), felfo-gásmódjának, viselkedés-, gondolkodás-, indulatszabályozási jellemzőinek, elhárítómechanizmusainak, tudattalan vágyainak, - komplexusainak, fejlődési fixációinak, lelki betegségének vagy vulnerabilitásának, adaptív mechanizmusainak feltárására, pszicho-terápiás vagy más intervenciós esélyeinek stb. prognosztizálására

Szondi teszt: a társas kötődési és szexuális orientációs kapcsolati jellemzők, az indulatszabályozás, a külvilághoz és az én-hez való viszony, a pszichopatológiai hajlam és vulnerabilitás, a személyiség fejlődési zavarok feltárására, a terápiás esélyek stb. prognoszti-zálására

PFT (Picture Frustration Test): az akadályoztatási, frusztrációs helyzetekre adott viselkedési reakciókat vizsgálva az indulat, agresszió szabályozás és a probléma ok (külső vs. belső) attribúció jellemzőire következtethetünk

4. Közvetlen személyes tapasztalat: környezet tanulmány, személyes kommunikáció:

A/ Anamnézis: betegség (kór) történet (auto-, hetero)

B/ Exploráció: a betegségfolyamat egzisztenciális kontextusa

C/ Interju: a betegségben – mint kommunikációs üzenetben –kulmináló testi és kapcsolati, egzisztenciális folyamatokkal egyidejű pszichés változások

Felszíni (betegség -) vagy mélységi (beteg központú: bio-pszicho-szociális)”diagnózis”

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten