Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Kulturális különbségek a gondolkodásmódban

Kulturális különbségek a gondolkodásmódban

Kétféle gondolkodásmódról beszélhetünk. Az egyik a tárgy valóságból vonatkoztat el, a másik a verbális szintből kiindulva teremt újabb absztrakciókat. A kétféle gondolkodásmód eltéréseit nem kétféle képesség, hanem kétféle kulturális hagyomány, kétféle neveltetés okozza. A neveltetés tartós hatásáról és a megszívlelendő pedagógiai konzekvenciákról is van véleményünk, nézetünk: a verbális kódrendszer használatában már iskolás korra hátrányba kerülnek a munkás és paraszt gyerekek. Bernstein vizsgálatokat végzett s eredményül azt kapta, hogy a munkás osztály és a közép osztály utódjai közt már a családban kialakulnak differenciák. Az iskola csak erősíti azt. Berstein nem csak a különbségeket regisztrálta, hanem az okokra is rámutatott. Pontos statisztikát lehet készíteni a a szavak számától, a szókincs változatosságáról, szófaji megoszlásáról, a mondat szerkesztés sajátosságairól, amelyek mind jellemezik a verbális kifejezés szintjét. A kidolgozott kódrendszer ill. a korlátozott kódrendszer a szociális tényezőktől függ. A szituációkhoz kötött redukált nyelvi kód egyik szembe tűnő formai sajátossága a főnevek névmásokkal való helyettesítése, ami a konkrét kontextusra vonatkozás következménye.

A szűkített nyelvi kód önmagában nem a szűk intelligenciának a jelzése, hanem az adott körülmények közt célszerű nyelvhasználat is lehet. A finom környezeti eltérések is ilyen maradandó hatással lehetnek a gondolkodásra. A különböző kultúrák történelmi, társadalmi eltérései még nagyobb különbségeket okozhatnak a fogalomalkotásban, következtetési eljárásokban, gondolkodásmódban.

A fogalomalkotást összehasonlító tanulmányokban lehet megtalálni a különböző kultúrák gondolkodásmódjának kulcsát. Viszonylag kevés azonban az olyan kísérleti kutatás, amely a gondolkodás folyamatát, az életmód, a tevékenységrendszer és a gondolkodás belső összefüggéseit próbálná meg feltárni

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten