Hirdetés

2008. január 14., hétfő

Fejlődéslélektan - A KORAI ANYA-GYEREK KAPCSOLAT

A KORAI ANYA-GYEREK KAPCSOLAT

I. A csecsemő képességei, melyek az anyával való kapcsolat kialakulását segítik:

1. Vokalizáció: kontaktushang, alvóhang, ivóhang, kényelmetlenség-hang-elégedettség-hang (az anya felismeri a 2-3 napos csecsemője hangját)

2. Sírás: az anya tejelválasztását fokozza, csecsemő különböző sírásait megkülönbözteti

3. Vizuális kapcsolat: (szemkontaktus – vak csecsemők) csecsemő fókuszál 20-40 cm (anya arca éppen itt), csecsemő mosolya – jutalmazó (reflexes, később szociális mosoly)

4. Hallás: csecsemő érzékeny: magas frekvenciájú, éles hangok ® baby talk

5. Szaglás: kölcsönös felismerés

+ Szoptatás, Érintés

6. Veleszületett reflexek: szopóreflex, fogóreflex, MORO-féle átkarolási reflex (Hermann Imre: megkapaszkodás ösztöne)

II. Szenzitív periódus:

- állatok: imprinting = első 15 percben követik azt, akit meglátnak (kacsák, majmok, prémes fóka)

- Scott: első 6 hónap: elsődleges szocializáció

- Kennel: születés után 45-60. perc

- Ranschburg: első néhány óra (kísérlet)

Þgyermekbántalmazás adatai bizonyítják

III. A korai szelektív kötődés (attachment):

Mi az anyához való ragaszkodás oka?

1. Pszichoanalízis: érdek – szeretet elmélet

2. Cáfolat: Harlow: majomkísérletek: drótanya – szőranya: A drótanya táplálékot adott a kismajomnak, igazi anyja nem lévén. A pici a szőranyába kapaszkodott, s ijedtség esetén is hozzá menekült. A majmok maguk később nehezen estek teherbe, ha mégis, rossz anyává váltak. A második gyermekükkel jobban bántak.

Lorenz: imprinting (madarak, emlősök ahhoz ragaszkodnak, aki soha nem táplálta őket)

Bowlby: gyermek ösztöncsoport (jelzőingerek – pl. sírás; és végrehajtó ingerek – pl. érintés – anyában váltja ki az ingert) ® anya-gyermek kapcsolat ösztönhelyzet, szükségleti feszültség tapad hozzá, az élet első 3 éve szenzitív periódus

Kötődés kialakulása (első 7 hónapban nem alakul ki a gyermekben):

- érési és környezeti tényezők játszanak szerepet (társas szignálok fejlődése) (különbség-tétel az emberek között + gondozó jelenléte) ® legelőször gázmosoly ® 5. hónap után már csak az anyára mosolyog, előtte mindenkire ® egyre biztosabban felismeri az anyát

- ragaszkodó magatartás: veleszületett viselkedési formák és reakciókészlet, amellyel a gyermek anyja közelségét meg tudja szerezni és meg tudja tartani

- kötődés: a ragaszkodó magatartás egy személyre irányul (elsődleges gondozó) (9. hónap)

- kötődés jell.: . Bowlby

. a kötődés nagyon specifikus, fel nem cserélhető, egy személyhez kötött

. az a kötődés, amit a gyermeket az anyjához fűzi, kölönbözik minden más kapcsolattól, amit a gyermeket másokhoz fűzi (pl. apához, testvérekhez, nagyszülőkhöz)

. biztonsági bázis funkció: ha a gyerek nehéz helyzetbe kerül (szorong, új környezet, fél), sokkal erősebben ragaszkodik az anyához

- kötődés erőssége és biztonsága gyakran fordítottan arányban vannak egymással ® minél jobban kell a babának a kapaszkodás az anyába, az anya nem reagál eléggé, azért a baba erőssebben ragaszkodik, mert fél, hogy az anya otthagyja

- a kötődést befolyásolja a gyermek temperamentuma (veleszületett biológiai jellemzők):

3 fő kategória: könnyű csecsemő: jól alkalmazkodó, keveset sír, mosolygós

nehéz csecsemő: folyton sír, éjjel gyakran felébred

lassan felmelegedő: új szituációkban nehezen alkalmazkodik, lassan reagál

temperamentum + szülők elvárásai közötti illeszkedés: goodness of fit – szülő mást képzel el, mint amilyen a baba ® nem tud mit kezdeni vele

- kötődési mintázatok vizsgálata: „idegen helyzet” vizsgálat: Mary Ainsworth

3 kötődési típus: biztosan kötődök: anya távolléte megviseli, idegen nem tudja megnyugtatni, az anya visszatértének örül, megnyugszik

bizonytalan-elkerülők: nem kötődik az anyához, ha kimegy az anya, tovább játszik, nem ijed meg, nem foglalkozik az anyával (anya: elutasító, nem reagál a babára, nem ölelgeti a gyermeket)

bizonytalan-ellenállók (ambivalensek): anya távolléte kiborítja, nem nyugszik meg, ha visszajön, tovább sír, követeli, hogy vegye fel, majd azt, hogy tegye le

IV. Az anya hiánya:

. anya-depriváció: a csecsemő, kisgyerek nem tapasztalja meg a meleg és intim kapcsolatot az anyával (részleges, teljes)

. szeparáció: az anyától való elválás

. szeparáció szakaszai: tiltakozás: fizikai tiltakozás, kapaszkodik

kétségbeesés: lehangolt, sír, nem akar enni

leválás: látszólag megnyugszik ® komoly lelki sérülés ® először elutasítja, de az anya kitartása után visszaszokik; sokáig bizalmatlan lesz az anyával szemben (jobban ragaszkodik hozzá)

. hosszú ideig tartó szeparáció veszélyei:

befolyásolja: - gyermek kora, 1-1,5 éves kor között a legveszélyesebb 3 éves korig

- milyen volt a kapcsolat anya és gyermek között

- mennyi ideig tart a szeparáció

- van-e helyettesítő személy

. teljes depriváció: Spitz: hospitalizmus (anya hiánya + ingerszegény környezet) – nevelőotthonokban keveset sírnak a gyermekek, visszahúzódnak a környezettől, álmatlanok, étvágytalanok, sokkal könnyebben betegednek meg, visszamaradnak az intellektuális fejlődésben – később agresszívek lesznek, értelmi fejlődésben lemaradnak, környezettől távolságot tartanak

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten