Hirdetés

2008. január 14., hétfő

ESTJ

ESTJ

Az ebbe a típusba tartozó emberek nagyon jól érzékelik a környezetüket. Ismerik az őket körülvevő közösséget és rendszerint erős pillérei azoknak. Egy jelzővel jellemezve az ESTJ ember: felelősségérzettel rendelkező.

Kiváló képességekkel rendelkezik a működési eljárások megszervezésében, a szabályok és a rendelkezések részletes kidolgozásában. Szereti, ha az ügyek előírásszerűen mennek végbe. Nagy tiszteletben tartja a szabályokat, előírásokat, mint a munka helyes elvégzését biztosító eszközeit. Az ezeket be nem tartó vagy a részletek felett elsikló emberekkel szemben hamar türelmét veszti, esetleg indulatosan viselkedik. Mások értékelése számára vonzó szerep. Itt is elsődleges szempont a szabályok, normák betartásának vizsgálata. Realista, a tényekhez ragaszkodik. Az elveknél és elméleteknél jobban érdeklik az új eszközök vagy eljárások.

Az ESTJ típusú ember általában lojális munkájához, munkahelyéhez, az őt körülvevő közösséghez. Kitűnő, hűséges élettárs és szülő válik belőle. Mindig átérzi kötelességeit és még akkor sem merül fel benne a kötelesség elmulasztásának gondolata, amikor a teljesítés jelentős erőfeszítéseket kíván tőle. Munkájában gyakran jut felelős beosztásba, éppúgy, mint más “szabadidős” közösségekben.

Az ESTJ típusú ember pontos és ezt a tulajdonságot másoktól is elvárja. Nem szívesen veszi figyelembe mások nézőpontjait és érzéseit, előfordul, hogy túl gyorsan jut el az emberekkel kapcsolatos következtetéseinek kialakításához. Nehezen képes az övétől eltérő, ellentétes vélemények türelmes végighallgatására. Ez utóbbi viselkedés különösen akkor jellemzi, ha tekintélyét és illetékességét veszélyeztető helyzetben érzi magát. A nyitottság, a mások véleményének elfogadása a függőségi kapcsolataikban (gyerek, házastárs, beosztott) okoz elsősorban problémát számukra.

Az ESTJ típusú ember összhangban van a régóta működő, hagyományos intézményekkel és az ott kialakult magatartásformákkal. Nem is képes megérteni azokat, akik ezeket a szervezeteket el akarják hagyni vagy radikálisan meg kívánják változtatni. Elfogadja a rutint mind otthon, mind munkahelyén, elvárja, hogy legyen mindenkinek meghatározott helye, és minden legyen a helyén. Rendszerint a munkában is, a szórakozásban is rendes és rendszerető.

Az emberi kapcsolatokat hagyományokon és rítusokon keresztül közelíti: kapcsolataiban a harmóniát és az elégedettséget jól kidolgozott szokások és alkalmak megteremtésével próbálja elérni. A családi élet hagyományait fontosnak tartja és folytatására minden tőle telhetőt megtesz. Élvezi az olyan alkalmakat, amikor találkozhat barátaival, korábbi munkatársaival, rokonaival.

Az ESTJ típusú embert viszonylag könnyű megismerni: nem törekszik arra, hogy a környezetét kétértelmű üzenetek küldésével megzavarja. Megbízható és következetes, pontosan olyan, amilyennek látszik.

Nincsenek megjegyzések:

Való világ 4 élőben az interneten

Való világ 4 élőben az interneten